Håper å være i gang i løpet av 2019

At sykkel og gangstien til Skudeneshavn ikke er påbegynt eller ferdig er ikke noe nytt.
Torsdag 9. november 2017 tok hovedutvalget for teknisk og miljø i Karmøy Kommune ta opp saken om område/- detaljregulering for gang-og sykkelsti langs FV 47, Kirkeleite -Skudenes ungdomsskole.

SkudenesNytt var i kontakt med prosjektledelsen i Haugalandspakken som skal gjennomføre prosjektet tidlig høsten 2018 for å høre om det snart ville skje noe. Da håpet de på å kunne starte opp arbeidet før jul 2018.
Når nå SkudenesNytt tar opp spørsmålet på nytt med prosjektleder Henry Damman er svaret at han håper de er i gang med arbeidet i løpet av 2019.


Her mangler sykkelstien

Dette er et prosjekt som vi prioriterer og ønsker å få fortgang på, men akkurat for tiden er det litt dårlig bemanning på denne avdelingen, sier Damman.

Hvor langt er prosessen kommet ?
Vi er i gang med planleggingen og grunnerveringen.
Akkurat når selve gravingen vil starte kommer litt an på Karmøy Kommune og Haugaland Kraft som skal legge ned en del rør og kabler.
Disse arbeider nå på Åkra-Vea-området og de må bli ferdige der, før de kan begynne lengre sør.

Hvor skal selve gravingen starte ?
Det er jeg ikke sikker på, sier Henry Damman, prosjektleder for Haugalandspakken.
På spørsmålet om det kan gå enda et 2-3 år til før vi ser noe til sykkelstien er svaret litt uklart.
Prosjektlederen sier han håper de skal være i gang i løpet av 2019, men kan ikke gi lovnader på dette.Translate »