Vil bli revet i løpet av våren

Det ble i investeringsbudsjettet for 2016 vedtatt å avsette midler for å få revet «Solheimsbarakkå», også bare kalt “Barakkå” mellom legesenteret og sykehjemmet.
Det ble mottatt tre tilbud fra kvalifiserte entreprenører for jobben.
Samtlige av tilbudene overskred midlene som er avsatt til rivingen.
Det ble i 2016-budsjettet satt av 1.000.000 kr til prosjektet.
Ingen av de mottatte tilbudene var innenfor den økonomiske rammen.

Kommunestyrets vedtok enstemmig mandag 11.02.19 det derfor er nødvendig å få økt budsjettposten med kr. 256.000 inkl. mva. slik at prosjektet kan realiseres.
Totalbudsjettet for riving av «Solheimsbarakkå» er nå på kr. 1.256.000, som er innenfor det billigste anbudet.

Eiendomssjef i Karmøy Kommune, Arvid Eikeskog sier på telefon til SkudenesNytt at det tar litt tid å planlegge rivingen, men at rivingen vil bli gjort i løpet av våren.

Prosjektansvarlig Stine Thuen Spissøy håper at rivingen allerede er i gang i løpet av mars måned om alt går etter planen.Translate »