Fyrverkeriregler for Skudeneshavn

Karmøy Brann og redningsvesen oppfordrer alle til å sette seg inn i instruksjonene på fyrverkeriet, samt de lokale reglene for bruk.
Det oppfordres til å bruke beskyttelsebriller både for de som skal avfyrer og de som skal se på fyrverkeriet.

Fyrverkeri klasse 1, har aldersgrense 16 år.
Dette gjelder små stjerneskudd.
Fyrverkeri klasse 2 og 3, har aldersgrense 18 år.
Det er kun tillatt å bruke fyrverkeri i bestemte tidsrom.

I henhold til Politivedtektene for Karmøy kommune § 5 nr. 3, samt Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-10, er det uten særskilt tillatelse forbudt å brenne av fyrverkeri, krutt og eksplosive stoffer – på, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted og i tettbebyggelse.

Det gis med dette unntak fra disse bestemmelsene for fyrverkeri i fareklasse II og III i tidsrommet fra 31.12.18 kl 18.00 til 01.01.19 kl. 02.00.

I Skudeneshavn sentrum avgrenset av Riksv. 47 (Kaigata) og Nessagadå er det totalforbud for bruk av fyrverkeri.
I år vil det være et stort fyrverkeri i havn, som skytes opp fra Steiningsholmen i regi av et profesjonelt firma.

Forbudet gjelder innenfor inntegnet området


Translate »