Vi setter pasienter, pårørende og ansatte fremst i Skudenes

LESERINNLEGG av Christian Falnes

Karmøy Arbeiderparti ønsker et nytt bygg for Skudenes bu- og behandlingshjem. Et bygg hvor alt er på ett plan. Et bygg som holder dagens standard. Et godt bygg for pasientene, de ansatte og de pårørende. Ikke minst ønsker vi et nytt bygg raskest mulig, ikke å utsette det slik Høyre vil.

For det er det Høyre i realiteten gjør. De ønsker å beholde bygget som har rommet Skudenes bu og behandlingshjem de siste 31 årene. Et bygg som dessverre ikke er laget for dagens standard. Vi mener at Skudenes ikke fortjener en annenrangs standard i forhold til resten av kommunen.

Vi forstår at folk reagere på at en skal rive og bygge nytt. Det har vært mange arrangemanger i første etasjen på sjukehjemmet i Skudenes. Det skal vi alle være glad for. Karmøy har nå nettopp fått pris for å være Norges beste kommune på frivillighet. Og la oss gjøre det klart: vi skal også i fremtiden ha gode forhold for frivilligheten for de eldre i Skudeneshavn.

Men det bygget som Høyre ønsker å beholde er ikke bygget til dagens standar. Det er rett å slett ikke lønnsomt å oppgradere bygget, verken tidsmessig eller økonomisk. Det vil anslagsvis koste 50 millioner mer å oppgradere sammenlignet med å bygge nytt. Det kan vi gjøre enormt mye annet for, i stedet for å beholde et bygg som ikke møter dagens standard.

At dette er et frieri fra Høyre er det er det ingen tvil om. Men her tenker vi i Arbeiderpartiet kun på det beste for pasientene, de ansatte og de pårørende i Skuedenes. Vi ønsker å rive det eksiterende bygg og bygge et nytt. Dette har fagfolk rådet oss til at vil være det absolutt beste løsningen. Det vil være den beste og den raskeste løsningen.

Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...