25.000 kr til Skudenes Fjellag

Skudenes Fjellag har fått kr 25 000 av Sparebankstiftelsen SR-Bank.
Pengene skal gå til videre forbedring av løypenettet i nærområdet.
Utbedring av stier, bygging av nye klopper osv.

Sparebankstiftelsen SR-Bank deler hvert år ut mange millioner av kroner til ulike organisasjoner og lag rundt om i landet.
Høste 2018 deler de ut 36 millioner kroner, fordelt på 236 gavemotakere i Rogaland, Hordaland, og Agder.
https://www.skudenesnytt.no/wp-content/uploads/2019/04/oddhelgeboe2.png https://www.skudenesnytt.no/wp-content/uploads/2019/04/oddhelgeboe2.png
https://www.skudenesnytt.no/wp-content/uploads/2019/04/dinannonse19_liggende_rød.png https://www.skudenesnytt.no/wp-content/uploads/2019/04/dinannonse19_liggende_rød.png
https://www.skudenesnytt.no/wp-content/uploads/2019/02/vipps_lang_7.png https://www.skudenesnytt.no/wp-content/uploads/2019/02/vipps_lang_7.png
https://www.skudenesnytt.no/wp-content/uploads/2019/03/vipps_lang_6_1.png https://www.skudenesnytt.no/wp-content/uploads/2019/03/vipps_lang_6_1.png


Translate »