Finner stadig brukte spøyter

SkudenesNytt har flere ganger den siste tiden fått tips fra folk som har funnet brukte sprøyter ulike steder i Skudeneshavn.
Flere av stedene er plasser der barn og for den saks skyld voksne kan finne dem og i verste fall stikke seg på dem.
På fortau ved Ebeneser, på lekeplassen på Vågen, på busstoppen ved biblioteket og på skolens området ved barneskolen i havn er bare noe av stedene.

Lensmann i Karmøy Frode Klausen ønsker ikke å kommentere om det er flere rusmisbrukere i Skudeneshavn nå enn tidligere, eller om det er noen endring i det miljøet her sør.
Det er ikke bra at rusmisbrukerne legger fra seg brukt brukerutstyr offentlig der folk ferdes og ber folk om å fjerne det de finner, sier Klausen.

SkudenesNytt har fått tips om at en eller flere kommunale boliger som leies ut til vanskeligstilte og rusmisbrukere i Skudeneshavn skal avvikles.
Ansatte ved utleiekontoret for bolig i Karmøy Kommune vil ikke bekrefte eller avkrefte om dette stemmer.

Du vil kanskje lese...