Vil bygge omsorgsboliger

Det er mange som er opptatt av hva som vil skje med Skudenes bu- og behandlingsheim etter at beboerne og personell flytter til Vea sykehjem i september 2018.
Basert på anbefaling fra arkitekt legger rådmannen nå fram sak om ombygging til 38 omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgnstjenester.
Saken skal behandles politisk før sommeren.


Dropper storkjøkken
Rådmannens forslag til vedtak er formulert slik:
Kommunestyret vedtar det anbefalte konsept for ombygging av Skudenes bu- og behandlingsheim.  Dette innebærer at det ved ombygging av eksisterende bygningsmasse kan etableres inntil 38 nye omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgnstjenester.
I forbindelse med prosjektering legges det til rette for mulighet til utvidelse/påbygg
I det nyrenoverte bygget etableres også dagtilbud og kafe/kantine.
Kommunestyret er kjent med at driftsmidler til nyetablerte plasser må bevilges innen  driftsoppstart. Utbetaling av investeringstilskuddet fra Husbanken er knyttet til driftsoppstart.
I konseptet for det ombygde Skudenes bu- og behandlingsheim tas ikke produksjonskjøkken med.
Ombygging/renovering av eksisterende produksjonskjøkken på Bygnes gjennomføres i tråd med vedtatt økonomiplan.

Skudenes bu – og behandlingsheim har behov for omfattende ombygging og/eller rehabilitering.Kommunestyret vedtok på bakgrunn av dette den 19. juni 2017 at pasientene ved Skudenes BBH flyttes over til Vea sykehjem når bygging av Vea 2 er ferdigstilt og driftsklart høsten 2018.
Det er forventet at Vea 2 er klar til å tas i bruk i september 2018.

Dette skriver Karmøy Kommune på sin nettside.

 

Foto:    NRK.no

Del dette:
Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...