Nyttår og fyrverkeri i Skudeneshavn

Det nærmer seg nyttår og oppskyting av fyrverkeri.
I den forbindelse har Politiet og Brannvesenet i Karmøy Kommune nå gått ut med hvilke bestemmelser som gjelder for bruk av fyrverkeri i Karmøy Kommune.
Politi og brannvesen skriver i et skrive følgende:
I henhold til Politivedtektene for Karmøy Kommune §5 nr. 3, samt Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff §2-10, er de uten særskilt tillatelse forbudt å brenne av fyrverkeri, krutt og eksplosive stoffer- på, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted eller tettbebyggelse.
Det gis med dette unntak fra disse bestemmelsene for fyrverkeri kategori 2 og 3 i tidsrommet fra 31.12.2017 kl. 18:00 til 01.01.2018 kl. 02:00.

I Skudeneshavn gjelder ikke dette unntaket i sentrum.
Dvs. Postvegen / Kaigata og Postvegen / Nessagadå.
Se kartet under.
Det er forbudt i det området på kartet som er merket med rødt.


– Skal man ringe politiet om naboen skyter opp fyrverkeri før nyttårsaften?

Ja, det kan man absolutt gjøre. Vi har tidligere år stoppet flere personer som har fyrt opp fyrverkeri før det tillatte klokkeslett, opplyser politiet SkudenesNytt har snakket med.

Overtredelse er straffbart i medhold av politilovens §30 nr.4. og politilovens §14
Straffen for oppskyting utenfor tillatt tidsrom kan bøtelegges med bøter fra 6.000 kr og oppover, avhengig av hvor alvorlig overtredelsen er.
Den strengeste straffen man kan bli dømt til er fengsel i 3 mnd, dersom overtredelsen er direkte farlig.

 

Stabilt salg
I følge Per-Odd Braut på MX-sport som Skudeneshavn`s eneste godkjente utsalgssted for fyrverkeri så er salget veldig stabilt fra år til år.
Litt variasjon fra år til år, etter hvordan vært er blir det, men stort sett stabilt.
Etter hva jeg har fått inntrykk av er folk flinke til å respektere de lover og regler som gjelder for oppskyting.
Det gjelder både hvor de skyter opp og at folk er flinke til å tenke på sikkerhet, forteller Per-Odd.
Det er veldig mange lover og regler for oss som selger dette også. Vi må ha ulike sertifikater som vi må fornye hvert 5. år for å få lov å selge dette.
Veldig strenge regler rundt oppbevaring.
De som tror at dette er bare å selge i vei og pengene bare strømmer inn, må nok tro om igjen, avslutter Braut.

 

Du kan se hele skrivet fra Politiet og Brannvesenet her.Takk for at du leste saken

TIPS SKUDENESNYTT PÅ TELEFON 992 59 558

Støtt SkudenesNytt
Translate »

Støtt driften av SkudenesNytt og gi et valgfritt beløp. Betales med Vipps. Husk å godkjenne i Vipps app`n på din telefon. Fjern