Førjulsgave fra SolstadFarstad

SolstadFarstad skriver på sin nettside at de torsdag formiddag har forlenget kontrakter i Brasil.
Det er selskapet Petrobas Brasileiro S.A som har forlenget kontrakten sin for skipet RSV “Far Swift”.
Kontrakten er forlenget med ca 1 år, det er i direkte fortsettelse av nåværende kontrakt. Kontrakten er nå fast til 4.kvartal -2018.

 

I tillegg har SolstadFarstad inngått en kontrakt for PSV “Normand Skipper” med Statoil ASA for arbeid på norsk kontinentalsokkel i en periode på 4 måneder med ytterligere 2 måneders opsjon. Oppdragsgiver er i midten av april 2018.

 

Kontraktverdiene forblir konfidensielle mellom partene.
Dette skrive SolstadFarstad på sin nettside.Takk for at du leste saken

TIPS SKUDENESNYTT PÅ TELEFON 992 59 558

Støtt SkudenesNytt
Translate »

Støtt driften av SkudenesNytt og gi et valgfritt beløp. Betales med Vipps. Husk å godkjenne i Vipps app`n på din telefon. Fjern