Åpner ny kai 1.mai 2018

Formannskapet i Karmøy Kommune vedtok mandag 18/12-17 å gi 200.000 kr til Haugesund Turistforening.
Pengene er øremerket til delfinansiering av bygging av brygge på Geitungen Fyr.
Rådmannen hadde i sin fremlegging av saken brukt ordlyden «… videreutvikling av..».
Les saken om forslaget her: Vil gi 200.000 kr til Geitungen fyr
Ordfører Jarle Nilsen foreslo at denne ordlyden endres til «.. til delfinansiering av brygge til..»
Innstillingen med ordførers endring enstemmig vedtatt i formannskapet.

Åpning 1. mai 2018
Haugesund Turistforening jobber nå med å få resten av finansieringen i boks.
Etter planen skal bryggen være ferdig og klar til åpning 1. mai 2018.
Det ble sommeren 2017 satt ned en del stålsøyler i sjøen der den nye bryggen skal være.
Etter planen skal det i løpet av vinteren komme en stålkonstruksjon på toppen av disse som skal være den nye brygge.
Geitungen Fyr har vært stengt for allmennheten i ca. 2 år og vi håper at alt går etter planen og at vi får åpnet igjen 1. mai 2018, forteller Rolf Svendsen som er prosjektleder i Haugesund Turistforening.

Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...