Kan spare nesten 1 milliard

SolstadFarstad sendte tirsdag ut en børsmelding der de skriver at de etter planen skal spare inn mellom 700-800 millioner kroner årlig.
Allerede 6 måneder etter fusjonen mellom Solstad Shipping, Farstad Shipping og Deep Supply er innsparingene på rundt 400 millioner.

“Solstad Farstad ASA har vært og jobber fortsatt hardt for å oppfylle de forpliktelsene vi har gjort til våre interessenter etter fusjonen.
Han fortsetter; “Jeg er imponert over den sterke forpliktelsen til å redusere kostnadene samtidig som vi opererer trygt og effektivt til tilfredsstillelse av våre kunder.
Med den reduserte kostnadsbasen blir vi mer konkurransedyktige, og med våre høykvalitets fartøy og operasjoner vil vi være i en veldig god posisjon når markedet gjenoppretter. , skriver konsernsjef Lars P. Solstad i børsmeldingen.

 

SolstadFarstad gjør nå ulike grep for å spare inn ytterlige.

1.  Administrasjon og ledelse
Ny organisasjonsstruktur er implementert og administrasjonskostnadene er redusert ved å kombinere kontorer globalt og sentralisering av funksjoner.

2. Mannskap
Utgiftene til mannskap blir redusert ved å tilpasse mannskapssammensetningen til hvert bestemt fartøy, flaggstatens krav, kundens behov og operasjonsområde.

3  Anskaffelser og stordriftsfordeler
Å kombinere de tre selskapene har gitt stordriftsfordeler knyttet til innkjøp og logistikk.
Ytterligere redusere kostnader knyttet til vedlikehold og bruk av tørr dokk.

Det er noe av det som er gjort for å øke effektiviteten og spare penger.Takk for at du leste saken

TIPS SKUDENESNYTT PÅ TELEFON 992 59 558

Støtt SkudenesNytt
Translate »

Støtt driften av SkudenesNytt og gi et valgfritt beløp. Betales med Vipps. Husk å godkjenne i Vipps app`n på din telefon. Fjern