Nye kontrakter i Brasil og Australia

Brasil
Torsdag skrev SolstadFarstad på sin nettside at de hadde inngått en 2-årig kontrakt med Statoil Brasil.
For skipet PSV “Sea Brasil”.  Fartøyet vil støtte produksjonaktivitetene på “Peregrino-feltet”.
Oppdraget forventes å starte i desember 2017.
SolstadFarstad har mulighet til å forlenge kontrakten med ytterligere 2 x 1 års periode.

 

Australia
Fredag skriver SolstadFarstad i en børmelding at de har signert nye kontrakter i Australia.
Kontakten er knyttet til et selskap hos McDermott International Inc.
Dette er en jobb for supplyskipet Far Stream utenfor vest-Australia, et oppdrag som varer i 200 dager med oppstart i første eller andre kvartal i 2018.

Selskapet Cooper Energy har inngått kontrakt med ankerhåndteringsfartøyet Far Stateman i en periode på 100 dager fra første kvartal 2018.
Woodside Energy Ltd has gitt Solstad Farstads datterselskap Farstad Offshore AS kontrakt 2 supplyskip.

Fartøyene Far Seeker og Far Skimmer skal til en borestøttekampanje på Greater Enfield-prosjektet.
Kontrakten er på 12 måneder fra januar 2018 med opsjoner på ytterligere 14 måneder.
Verdien av kontraktene blir holdt konfidensielt mellom partene.
Toppfoto:    SolstadFarstad


Takk for at du leste saken

TIPS SKUDENESNYTT PÅ TELEFON 992 59 558

Støtt SkudenesNytt
Translate »

Støtt driften av SkudenesNytt og gi et valgfritt beløp. Betales med Vipps. Husk å godkjenne i Vipps app`n på din telefon. Fjern