Bevisst nedprioritert eller en politisk glipp av Karmøy kommune?

Leserinnlegg av John Holvik

I økonomiplanen til Karmøy kommune for bare 2 år siden, lå det inne midler til en større oppgradering av Skudenes ungdomsskole på 30 millioner kroner i år 2022. I årets plan står det ingenting. For 2 år siden sto det midler til oppgradering av Skudeneshavn barneskole på 45 millioner kroner. I årets plan står de oppført med 1 mill. i 2027. I beste fall kraftig forskjøvet. Det vil si at 75 millioner er forsvunnet ut av planene for skolene i lengst sør i kommunen.

Det er bare drøye 2 år siden politikerne i Karmøy vedtok at kommunen skal ha 5 ungdomsskoler i offentlig regi, med samme geografiske plassering som i dag. Da må en sørge for å følge opp med midler til skolene. I flere år har det vært en plan for oppgradering/rehabilitering av skolebyggene. Nå er det flere nybygg på trappene, og taperne blir da tydeligvis de skolene og elevene som burde være neste på listen i oppgraderingsplanen. 

Hva har skjedd? Jeg velger å tro at det ikke er et politisk bevisst valg, men det er bare noe jeg tror. Det er etter min oppfatning et problem, og jeg ville nesten sagt et demokratisk problem, at det er nær sagt håpløst for folk flest å finne ut hvilke tiltak som er tatt ut av økonomiplanen sammenlignet med året før, når ny legges fram om høsten. Det bør følge en begrunnet oversikt over tiltak som er tatt ut. Det har tross alt vært en grunn til at de ble prioritert inn tidligere. Det håper jeg politikerne kan legge som krav til neste års budsjettbehandling og få det gjerne med som et skriftlig punkt i budsjettsaken.

Dette er saker som bekymrer både FAU ved Skudenes ungdomsskole og Skudeneshavn næringsforening.

Og, hva skjer egentlig med Skudenes bo og behandlingshjem? Midlertidig flytting av beboerne til Vea Sykehjem når neste trinn står klar, skal allerede være vedtatt og etter hva jeg forstår ikke langt unna i tid. Da skulle en både tro og forvente at når en sier midlertidig flytting så er det en plan for hva som skjer når det «midlertidige» er avsluttet. Det gjenspeiles ikke i økonomiplanen. Jeg har ikke funnet det beskrevet noe sted, men har ikke brukt lupe så jeg kan ta feil. Uansett så er det mange som er bekymret for veien videre. Både for sine eldre og pleietrengende, men også for tap av sikre arbeidsplasser på Sør Karmøy.

Et lite sukk til sist. Lysløype i Skudeneshavn har det vært satt av penger til i snart 10 år. Fremdeles er det like mørkt. Når kan en forvente at det tas et skikkelig grep i den saken.

John Holvik

Styremedlem Skudeneshavn Næringsforening

Du vil kanskje lese...