Behandling av en reguleringsplan for gang- og sykkelsti

Torsdag 9 nov. skal hovedutvalg teknisk og miljø i Karmøy Kommune ta opp saken om område/- detaljregulering for gang-og sykkelsti langs FV 47, Kirkeleite -Skudenes ungdomsskole.
Plan 1005 som det står i papirene.

Sykkelstinettet i Karmøy Kommune har blitt stadig bedre utbygd de siste årene, særlig på fastlandet. Et stykke som mangler, 2,6 km, langs FV 47 ser nå ut til å bli en realitet! For syklister, skoleelever, turgåere og bilister blir dette et stort framskritt som vil gjøre strekningen fra Kirkeleit til Skudenes Ungdomsskole tryggere og mer moderne.

En 1. gangs behandling av en reguleringsplan gir alle involverte en mulighet til å komme med kommentarer til planen og avklare uenighet og misforståelser før arbeidet starter.
Dette kan da sendes da til rådhuset.

 

Statens Vegvesen har undersøkt grunnforhold langs hele strekningen og lagt planer for de områdene som er vanskelige å komme forbi siden store deler av området er flatt med dårlig drenering. Overvann langs G-/S-vegen skal etter planen dreneres inn i eksisterende kummer.

De eiendommene som nå vil få G-/S-vegen gjennom avkjørselen sin, håper på gode løsninger uten fare for å kjøre ned syklister, og med tilsvarende forhold som i dag for å komme ut på FV 47.

 

Så vidt vi forstår er det så langt ikke planlagt under/-overgang mellom FV47 og Syrevegen.
Dette har nok brukerne ulike synspunkt på !

 

Svært mange grunneiere blir berørt. Kommunen har allerede gått langs traseen og markert i grove trekk hvor store inngrepene vil bli.
Både Fylkesmannen, Rogaland Fylkeskommune og Statens Vegvesen vil begrense tap av landbruksjord, steingarder og kulturlandskap.
Matjord som blir til overs skal testes og brukes til jordbruksformål.
Dette er en av grunnene til at total bredde på veg og sykkelsti nå ikke blir 10 m, men 8,5. Dette betyr at framtidig utviding av vegen fra Syrekrysset mot Sandve ikke er aktuell.

Det blir ca1,5 m avstand mellom vegen og sykkelstien når farten på vegen er under 60 km / t og 3,5 m ved høyere fartsgrense.

Ca 40 private grunneiere og 10 offentlige instanser vil bli involvert og kan uttale seg om reguleringsplanen.

 

Alle sakspapirer kan leses her:    Sakspapirer

 

Toppfoto:  GoogleMaps

 

 

Du vil kanskje lese...

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet godtar du bruken av informasjonskapsler.