Ordførerens time i Skudeneshavn

Tirsdag 26.09.17 hadde ordfører Jarle Nilsen invitert til Ordførerens time på biblioteket i Skudeneshavn.
Denne gangen møtte bare 8 interesserte frem.
SkudenesNytt lover å følge med neste gang slik at invitasjonen når ut til flere.

 

Skudenes Bu- og behandlingshjem
De fremmøtte fikk komme med tema som de ønsket ta opp og få ordførerens kommentar til.
Planene for renovering av Skudenes Bu- og behandlingshjem var oppe.
Mange frykta at dette er et nytt eksempel på “nedleggingen av Skudeneshavn”, men ordføreren kunne roe ned de fremmøtte med at kommunestyret har vedtatt midlertidig flytting av personalet og beboerne til Vea Sykehjem når denne står ferdig neste år.  Oppussingen kan ta minst 18 mnd.
Omfanget er ikke helt avklart enda. En prøver å være ferdig med anbudsrunden og stå klare til innsats når flyttingen skal gjennomføres.
En legger også opp til å utvide kjøkkenet slik at kjøkkendriften for hele kommunen kan legges til dette sykehjemmet her og skapa varig tilrettelagte arbeidsplasser etter mønster fra Solstein ved dette kjøkkenet.

 

Trafikkmønster
Av andre tema snakket en om hvordan et evt endra trafikkmønster i sentrum vil kunne påvirke butikkene og handelen, om konsekvenser av “fredningsvedtaket”, om framtidige utbyggingsprosjekt, arbeidsplasser på Fryseriet og på Steiningsholmen, om tungtrafikk gjennom Skudeneshavn og trafikkforhold lenger nord og øst på øya.
Rundkjøring i Veakrossen og sykkelsti mellom Lie og Skudeneshavn skaper og interesse.
Det blir nå satt av kommunale penger i budsjettet for å innløse areal til sykkelstien og gi grunnlag for å starte arbeidet i 2019.
Ordføreren kommer gjerne igjen for å holde dialogen med de som bor i vårt område. Neste gang blir kanskje biblioteket for lite?

 

Du vil kanskje lese...