Bra med mobilfri skolehverdag

Skudenes Ungdomskole var i følge rektor Kjell Inge Bråtveit den første skolen på Haugalandet som innførte mobilfri skolehverdag for elevene.

Vi har holdt på med dette i 2 år nå.
Jeg vil presisere at dette ikke har med teknologiaversjon å gjøre. Vi har både Ipader og pc-er til alle elevene, men friminuttene er skjermfrie.
Da skal elevene være sammen og ha det kjekt sosialt, forteller rektor Kjell Inge Bråtveit.

 

Sosial kompetanse må trenes
Sosial kompetanse er ikke noe man er født med, den må trenes. Ensomhet og psykiske vansker er det som øker mest blant dagens unge.
Å trene sosial kompetanse er en motvekt til dette, sier Kjell Inge.

Mange av elevene ønsker mobilene tilbake, men de forstår hvorfor de ikke får den når vi forklarer det for dem.
Vi har trivselsledere på skolen og de skal sørge for at det finnes nok aktiviteter å holder på med i friminuttene.
Det er for tidlige å slå fast noe som helst i forhold til om dette har noen innvirkning på presentasjonene til elevene, avslutter Bråtveit.

 

Du vil kanskje lese...