Trenger ikke voksne redningsvest ?

Foto:  Illustrasjonsfoto

Denne sommeren har undertegnede vært en god del turer på sjøen med båt.

Noe som gang på gang får meg til å undres er at voksne ansvarlige personer, gjerne de som har levd en god stund er elendige på bruk av redningsvest / flytevest.
Ved flere anledninger har jeg observert barnefamilier der barna har er flinke med redningsvest, mens de voksne av en eller annen grunn tror de ikke trenger.
De verste er menn, ikke i en viss aldersgruppe, men generelt menn.
Mor er flinkere enn far til å bruke redningsvest.
Hva om noe skjer som gjør at den voksne faller i vannet, gjerne skadet ?
Hvem skal da redde den voksne eller få barna hjem i sikkerhet ?
Flyter en voksen bedre enn et barn ?

Har også flere ganger sett eldre menn, gjerne 70+ som er alene i en liten båt med påhengsmotor på veg ut på havet, selvfølgelig uten redningsvest.

 

Statistikken viser
Statistikken viser at 103 personer druknet i 2015
Ifølge Norsk Folkehjelp var det i 2016 totalt 91 mennesker som druknet i Norge.
Den vanligste årsaken var fall fra land eller brygge i elv, sjø eller vann.
De fleste som druknet var menn,
– 8 menn i aldersgruppen 15-25 år,
– 10 menn i aldersgruppen 26- 40 år
– 21 menn i alderen 41-60 år
– 24 menn over 61 år.
Tre gutter i alderen åtte til 14 år var blant de som druknet i 2016.
Ingen jenter druknet, men totalt 12 kvinner druknet.

Hvor mange av disse som var drukningsulykker som var fra båt der personen ikke bruke redningsvest kan ikke sies sikkert.

 

Vedtok lov i 2015
Stortinget vedtok i 2015 at alle i fritidsbåt med lengde mindre enn åtte meter ha på seg egnet flyteutstyr ved utendørs opphold når båten er i fart.
Å ha med seg flytevest / redningsvest er ikke godt nok i følge Sjøfartsdirektoratet.

 

Her er veiledningen fra Sjøfartsdirektoratet.

 

Hva er fritidsbåt?
Fritidsbåt er i denne sammenhengen enhver flytende innretning som brukes utenfor næringsvirksomhet, og som er beregnet på og i stand til å bevege seg på vann.
Robåt, motorbåt, seilbåt, vannscooter, kano, kajakk og ulike former for vannsportsutstyr som blir slept etter en båt f.eks vannski eller tube er underlagt denne loven om bruk av redningsvest / flytevest.

 

Hva menes med opphold utendørs?
Den nye regelen sier at du skal ha på deg egnet flyteutstyr om bord i fritidsbåter under åtte meter, når båten er i fart og du oppholder deg utendørs.
Med begrepet utendørs menes alt opphold som skjer utenfor fast lukket overbygning som er del av båtens konstruksjon.
Mange fritidsbåter har oppholdsrom, men du er kun innendørs i båten når du er omgitt av tak, faste vegger og dør, altså en værtett lukket overbygning. På båter uten slik overbygning, vil alt opphold regnes som utendørs. Kalesje regnes ikke som slik overbygning.

 

Hva menes med at båten er i fart?
Den nye regelen sier at du skal ha på deg egnet flyteutstyr om bord i fritidsbåter under åtte meter, når båten er i fart og du oppholder deg utendørs.
At båten er i fart betyr i denne sammenhengen at båten har fremdrift fra motor, seil, årer eller lignende.

Personer i båter som ligger stille hensyn til aktiviteter som for eksempel bading og soling er unntatt loven.
Sjøfartsdirektoratet understreker at flyteutstyret skal beholdes på for eksempel ved fiske selv om båten ligger stillet og ikke er i fart.

 

Hva menes med egnet flyteutstyr?
Den nye regelen sier at du skal ha på deg egnet flyteutstyr om bord i fritidsbåter under åtte meter, når båten er i fart og du oppholder deg utendørs.
Med egnet flyteutstyr menes redningsvest, flytevest, flyteplagg, oppstigningsvest eller annet utstyr som er beregnet til å holde en person flytende.
Flyteutstyret skal enten være CE-merket eller rattmerket som flyteutstyr.
Det er viktig å lese bruksanvisningen for å kjenne til nødvendig vedlikehold av flyteutstyret, og hvor mange kilo flyteutstyret er beregnet for.
Feil bruk av flyteutstyr kan føre til at det ikke virker som forventet.
Du kan lese mer om anbefalinger om og sikker bruk av flyteutstyr på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin nettside www.sikkerhverdag.no

 

Kan jeg straffes hvis jeg ikke følger reglene om flyteutstyr i fritidsbåt?
Politiet kan bøtelegge deg dersom det mangler egnet flyteutstyr om bord i fritidsbåten.
I fritidsbåter under 8 meter kan du også bli bøtelagt for manglende bruk av flyteutstyret.
Det er båtfører og båteier som er ansvarlig for at det finnes egnet flyteutstyr til alle om bord, mens det er den enkeltes ansvar å bruke utstyret.
Båtfører må påse at personer under 15 år har på seg flyteutstyr.   Bøtesatene kan du lese om her

 

Hvilke unntak er det fra kravene til flyteutstyr i fritidsbåter?
Det er gjort noen unntak fra kravene til flyteutstyr i fritidsbåter for organisert idrett og for utleiebåt innenfor et avgrenset område.

 

Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...