Nok en betalingsutsettelse for Solstad-selskap
Bjørn Inge Vårvik

Det vises til børsmeddelelsen av 4. mai 2018, hvor det ble informert om at Solship Invest 3 AS og dets datterselskaper hadde inngått avtale med sine store finansielle kreditorer om å utsette avdrags- og rentebetalinger frem til 2. juni 2018.

Solship Invest 3 AS og dets datterselskaper har i dag fått samtykke fra de relevante finansielle kreditorene til å utvide avtalen til 30. juni 2018.Translate »