En liten pustepause for Solstad
Bjørn Inge Vårvik

Solstad Farstad ASAs uavhengige datterselskap Solship Invest 3 AS og dets datterselskaper nå blitt enige med sine finansielle kreditorer om å utsette avdrags- og rentebetalinger til 4. mai 2018.
Avtalen vil gi Solship Invest 3 AS tid til å fortsette forhandlinger med sine finansielle kreditorer med sikte på å oppnå en langsiktig løsning for kapitalstrukturen i Solship Invest 3 AS og dets datterselskaper.
Dette skriver Solstad Farstad i en pressemeling.Translate »