Førjulsgave fra SolstadFarstad
Bjørn Inge Vårvik

SolstadFarstad skriver på sin nettside at de torsdag formiddag har forlenget kontrakter i Brasil.
Det er selskapet Petrobas Brasileiro S.A som har forlenget kontrakten sin for skipet RSV «Far Swift».
Kontrakten er forlenget med ca 1 år, det er i direkte fortsettelse av nåværende kontrakt. Kontrakten er nå fast til 4.kvartal -2018.

 

I tillegg har SolstadFarstad inngått en kontrakt for PSV «Normand Skipper» med Statoil ASA for arbeid på norsk kontinentalsokkel i en periode på 4 måneder med ytterligere 2 måneders opsjon. Oppdragsgiver er i midten av april 2018.

 

Kontraktverdiene forblir konfidensielle mellom partene.
Dette skrive SolstadFarstad på sin nettside.Translate »