Lysløype rundt Almanamyr
Bjørn Inge Vårvik

Karmøy Kommune vedtok på kommunestyremøte 19.09.2016 planforslaget om å bygge lysløype rundt Almanamyrvannet.
Kommunen har i 2017 søkt miljødirektoratet om midler, og den søknaden er innvilget.
Hensikten er å få istand et flott friluftsområde med turvei, som lokalbefolkning og tilreisende kan bruke i fremtiden, forteller naturforvalter Peder Christiansen i Karmøy Kommune.
Området er veldig mye brukt av Skudenesbuen som turområdet.
Karmøy kommune ønsker i nær fremtid å starte en prosess der de i dialog med grunneierne får til avtaler som gjør at kommunen kan starte byggingen av turveien.
Noe nærmere når lysløypa skal stå ferdig kan ikke  i Christiansen si mer om foreløpig.

 

 Translate »