SolstadFarstad med røde tall
Bjørn Inge Vårvik

Til tross for posisjonen som et av verdens største rederi gikk SolstadFarstad 130 millioner kroner i minus i tredje kvartal.

Da selskapene Solstad og Farstad slo seg sammen i sommer førte det til at SolstadFarstad i dag disponerer 148 skip. Dette ga en inntekt på 1,4 milliarder kroner, rundt 100 millioner kroner lavere enn det de forventet.

SolstadFarstad har til nå sagt opp 80 personer i perioden og har solgt unna 10 skip. Dette har redusert en del i gjelden.Translate »